Security systems

KONTAKT OS 46 37 00 20

skalmuring

Nye udfordringer, nye krav

Materialer og byggemetoder har ændret sig, og udfordringerne for de projekterende og udførende er blevet større. Betingelserne for at opnå acceptable levetider for husene er blevet vanskeligere på grund af:
• Kravet om niveaufri adgang
• Anvendelsen af mere fugtfølsomme materialer til vindspærre kombineret med bygninger uden tagudhæng
• Større isoleringstykkelse og deraf følgende iskolde og våde skalmure i en stor del af året
• Mindre egnede byggegrunde – mere fugtige områder, moser og enge – og desværre en tendens til at undlade nødvendigt omfangsdræn og effektiv bortledning af regnvand ved husene, kombineret med klimaændringer, som vil medføre kraftigere regn og blæst.

Vi stiller vores erfaring og ekspertise til rådighed og rådgiver gerne om valg af materialer, kvaliteter, myndighedskrav, vedligeholdelse m.m.
Vi arbejder med kunden i fokus og fører en tæt dialog med kunden om løsningerne under arbejdet. Dermed er vores kunde sikret, at det færdige arbejde stemmer overens med forventningerne.
Opgaverne løses enten på timeløn eller til fastlagt pris.

Kontakt os her og hør, hvad vi kan tilbyde.