Security systems

KONTAKT OS 46 37 00 20

Restaurering af fredede huse og kirker

Restaurering af murværk og fuger

Fugning med renoveringsmørtel
Ved fugning med renoveringsmørtel anbefales udkradsning, til der opnås fast bund, dog minimum 13-15 mm. Inden fugningen skal der forvandes for at sikre bedst mulig vedhæftning.

Afsyring
Der bør generelt ikke afsyres ved restaureringsarbejder.

Saltudblomstringer
På restaureret murværk kan der optræde hvide udblomstringer. Udblomstringerne skyldes, at salt opløst i vand ved udtørring af murværket føres ud til overfladen, hvor de udskilles, når vandet fordamper.

De vandopløselige salte kan være i sten eller mørtel allerede fra murværkets opførelse. De kan også dannes i murværket ved påvirkning fra syreholdig regn, eller de kan være suget op fra jorden, hvis bygningen er opført uden en fugtspærre mellem fundament og murværk.

Forvitring
Forvitring af et tyndt overfladelag på både sten og fuger kan skyldes, at vandopløste salte i murværket ved udtørring krystalliseres lige under overfladen. Det tryk, saltene udøver, kan pulverisere og afsprænge overfladelaget.

Forebyggelse
Eventuelle saltudblomstringer forsøges fjernet ved tørbørstning. Spuling med vand vil blot medføre, at saltene opløses, og en del af dem opsuges i murværket igen.

Vi stiller vores erfaring og ekspertise til rådighed og rådgiver gerne om valg af materialer, kvaliteter, myndighedskrav, vedligeholdelse m.m.
Vi arbejder med kunden i fokus og fører en tæt dialog med kunden om løsningerne under arbejdet. Dermed er vores kunde sikret, at det færdige arbejde stemmer overens med forventningerne.
Opgaverne løses enten på timeløn eller til fastlagt pris.

Kontakt os her og hør, hvad vi kan tilbyde.